SÚHLAS NA MARKETINGOVÉ OSLOVOVANIE 

Týmto dávam prevádzkovateľovi spoločnosti VIDLIČKA, s.r.o., Piešťanská 67 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 34148078 výslovný a dobrovoľný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, EČV vozidla a informácie o type, užívaní, poškodení vozidla motorového vozidla, ktoré vlastním alebo o ktoré som prejavil záujem na marketingové využitie vrátane profilovania pri predaji výrobkov alebo na poskytovanie služieb, ktorými sú: i) zasielanie písomných informácií o novinkách; ii) poskytovanie telefonických informácií o nových akciách; iii) realizovanie prieskumov spokojnosti.

Súhlasím, aby spoločnosť na základe poskytnutých informácií a ďalšej komunikácie s mojou osobou vykonávala profilovanie za účelom adresného a cieleného zasielania informácií, ktoré budú zodpovedať mojim záujmom a potrebám.

Súhlas poskytujem na obdobie 5 rokov, po uplynutí ktorých budú osobné údaje vymazané.

Potvrdzujem, že ma prevádzkovateľ informoval, že poskytnutý súhlas môžem kedykoľvek odvolať kliknutím na check box označený ako odvolanie súhlasu, ktorý bude súčasťou každej e-mailovej správy. Som si vedomý/á, že bez poskytnutia osobných údajov a súhlasu s ich spracúvaním, nebudem môcť hore uvedené informácie získať, pretože prevádzkovateľ nebude môcť e-mailový kontakt využívať na zasielanie obchodných a marketingových informácií. Tiež som si vedomý/á, že bez vyhodnotenia ďalších informácií poskytnutých pri komunikácii, nebude prevádzkovateľ schopný zabezpečiť adresnosť poskytovaných informácií a ich konformitu s mojimi potrebami. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov sú uvedené tu 

VIDLIČKA

Nové Mesto nad Váhom, 915 01, Piešťanská 67
servis@vidlicka.sk

 

Otváracia doba

  • Otváracia doba pre servis:
    Po - Pia        7.00 - 16.00

    So- Ne         zatvorené